ESER NEDİR?

Sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünleri eserdir.
 
İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi Yapılabilecek Eserler:
 
1.      İlim ve Edebiyat Eserleri
-          Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler (roman, hikaye, şiir, senaryo, v.b.),
-          Her çeşit danslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri,
-          Estetik değeri olmayan teknik ve bilimsel nitelikli fotoğraf eserleriyle, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri,
-          Estetik değeri olmayan her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,
-          Musiki eserlerinin nota olarak yazılan besteleri (ve sözleri),
-          Bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bilgisayar programlarının hazırlık tasarımları)
2.      Bilgisayar Programı ve Veritabanları (Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)
3.      Güzel Sanat Eserleri
-          Estetik değere sahip olan
-     Yağlı ve suluboya tablolar,
-     Her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi
-     Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
-     Mimarlık eserleri,
-     El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,
-     Fotoğrafik eserler ve slaytlar,
-     Grafik eserler,
-     Karikatür eserleri,
-     Her türlü tiplemeler.
4.      Musiki Eserleri (Sözlü ve sözsüz besteler (yapım haline gelmemiş amatör kayıtlar))
 
(İşlenme Eserler: Diğer bir eserden faydalanarak meydana getirilip de bu eserden bağımsız olmayan ve işleyen kişi ya da kişilerin özelliklerini taşıyan fikir ve sanat ürünleridir.
 
Derleme Eserler: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu meydana gelen eserlerdir.)