ESER SAHİBİ KİMDİR?

Eseri meydana getiren kişidir. (Romanı, şiiri, senaryoyu, bilgisayar programının/veritabanının kaynak kodlarını yazan; fotoğrafı çeken; resmi, heykeli yapan; mimari eserin çizimini gerçekleştiren, v.b. kişi ya da kişilerdir.)
 
Birden fazla kişinin birlikte meydana getirdikleri eserin bölümlere ayrılması mümkünse, bu kişilerden herbiri meydana getirdiği bölümün sahibi sayılır. Eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu meydana getirenlerin birliğidir.
Bir eserin meydana getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya ayrıntılara ait yardımlar, eser sahibi olunduğu anlamına gelmez.
Genel olarak, eser sahipleri gerçek kişilerdir. Tüzel kişiliğin isteğe bağlı kayıt-tescil başvurusu yapabilmesi için, bünyesinde iş akdi ile bu işi yapmak üzere çalıştırdığı kişilerin işlerini görürken eseri meydana getirmiş olması gerekmektedir. Eser, sözleşme ile ücreti karşılığı gerçek ya da tüzel kişi/kişilere yaptırılmış ise, eser sahibi değil hak sahibi olunduğu için isteğe bağlı kayıt-tescil başvurusu yapılamaz. Ancak bu durum, herhangi bir hak kaybı anlamına gelmez. Eser üzerindeki mali haklar, yazılı sözleşme çerçevesinde mali hakları devralan kişi/kişiler tarafından kullanılır.