İSTEĞE BAĞLI KAYIT-TESCİL BELGESİNİN KAYIP VEYA ZAYİ OLMASI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?


Kayıp veya Zayi durumunda ibraz edilmesi gerekenler:
-          Dilekçe
-          Gazete ilanı
 
Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen isteğe bağlı kayıt-tescil belgelerinin kayıp veya zayi olması halinde, Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 12 nci maddesi uyarınca belge sahipleri bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvuru yaparlar. Dilekçe ekinde günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayi ilanı bulunur. Aynı zamanda, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yeralan “Başvuru Ekranı”ndan sisteme giriş yapılarak
“İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemleri” başlığı altında yeralan “Daha önce aldığım Kayıt-Tescil belgesine ilişkin Kayıp-Zayi başvurusu yapmak istiyorum” alt başlığından sadece online başvuru yapılmalıdır (Sisteme yapılan bu başvuruya ilişkin çıktı gönderilmesi gerekmemektedir.).