İSTEĞE BAĞLI KAYIT-TESCİL İŞLEMİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

İşlem, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.