Genel Bilgi

 

Meslek Birlikleri; fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ve süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayanların ortak çıkarlarını korumak, kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birliklerdir.


Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayanlar aynı alanda birden fazla meslek birliği kurabilirler. Aynı alanda kurulmuş en az iki meslek birliği, Tüzük ve Tip Statüde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde federasyon kurabilir. Aynı alanda birden fazla federasyon kurulamaz.

Meslek birlikleri ve federasyonlar özel hukuka tabi tüzel kişilerdir. Üyeleri sermaye koymak, kar ve zarara, hukuki mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar.

Ülkemizde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümleri uyarınca belirlenen alanlarda kurulmuş toplam 27 (yirmi yedi) meslek birliği ve 1(bir) federasyon faaliyetlerine devam etmektedir.