Sinema-Müzik Eseri Bandrol Başvurusu İçin Gerekli Belgeler


 

ESER TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
YERLİ MÜZİK ESERLERİ
· Bandrol talep ve taahhütname formu (ilgili meslek birliğinden geçirilmiş) (Kamu kurumlarınca yapılan başvurularda ilgili meslek birliğinden geçirilme şartı aranmaz)
· Bandrol teslim tutanağı
· Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
· Vergi numarası beyanı
·  Yapımcı kodu beyanı
·  Dolum tesisi sertifikası numarası beyanı
·  Kayıt tescil belgesi
·  Yapımcının dolum tesisine verdiği vekaletname
·  Banka dekontu
YERLİ SİNEMA ESERLERİ
·  Bandrol talep ve taahhütname formu
·  Bandrol teslim tutanağı
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Vergi numarası beyanı
·  Yapımcı kodu beyanı
·  Dolum tesisi sertifikası numarası beyanı
·  Kayıt tescil belgesi
·  Yapımcının dolum tesisine verdiği vekaletname
·  Banka dekontu
MAMUL OLMAYAN YABANCI SİNEMA VE MÜZİK ESERLERİ
 
·  Bandrol talep ve taahhütname formu (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş) (Kamu kurumlarınca yapılan başvurularda ilgili meslek birliğinden geçirilme şartı aranmaz)
·  Bandrol teslim tutanağı
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Vergi numarası beyanı
·  Dolum tesisi sertifikası numarası beyanı
·  Yapımcının dolum tesisine verdiği vekaletname
·  Kayıt tescil belgesi
·  Sözleşme süresi bitmiş eserler için ana yapımcıdan alınmış süre uzatım yazısı ve tercümesi
·  Banka dekontu.
ESER TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
YURT DIŞINDA ÇOĞALTILAN İTHAL SİNEMA VE MÜZİK ESERLERİ
·  Bandrol talep ve taahhütname formu (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş) (Kamu kurumlarınca yapılan başvurularda ilgili meslek birliğinden geçirilme şartı aranmaz.)
·  Bandrol teslim tutanağı
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Vergi numarası beyanı
·  Kayıt tescil belgesi
·  Sözleşme süresi bitmiş eserler için ana yapımcıdan alınmış süre uzatım yazısı ve tercümesi
·  Eserin ana yapımcıdan gelmemesi durumunda ana yapımcının ürünü gönderen firmaya verdiği yetki yazısı ve tercümesi
·  Gümrük giriş beyannamesi, gümrük tasdikli fatura ve gümrük vezne alındısı
·  Banka dekontu

 
NOT: Başvurularda ibraz edilen belgelerde, "vekaletname" ve bazı hallerde "imza sirküleri" sayılmamış olmakla birlikte, genel hukuk hükümleri gereğince, söz konusu işlemlerin gerçek kişi veya tüzel kişi adına, bu kişilerce yetkilendirecek kişiler tarafından gerçekleştirilecek olması halinde, bu belgelerin ibrazı zorunludur.
Hak sahibi mirasçıların katılımını gerektiren başvurularda tabloda belirtilen belgelere ek olarak "veraset ilamı"nın ibrazı zorunludur.
Yabancı uyruklu şahıs başvurularında, T.C. kimlik numarası beyanı yerine "vergi numarası beyanı" ve "pasaportun sureti"nin ibrazı gerekmektedir.