Yapımcı Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 
            GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
(1 yıl geçerli)
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi        
4) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
5) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
6) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi
  
         GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
           
 
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi
4) Geçerlilik süresi sona eren Geçici Yapımcı Belgesi
5) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
6) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
7) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi
 
          YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
(5 yıl geçerli)  
 
I- Ticari İşletmeler için:
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi  
4) Kayıt-tescil belgesi (Sinema eserleri için 1 adet/Müzik eserleri için 2 adet)
5) Daha önce aldığı Geçici Yapımcı Belgesi
 

II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde)
3) Başvuru dilekçesi
4) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
 
 
          YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
           
I- Ticari İşletmeler için:
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi       
4) Ticaret odası faaliyet belgesi
5) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi
 
II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde)
3) Başvuru dilekçesi
4) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
5) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi