Neredeyim : Haberler > KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN DESTEKLENMESİ ODAKLI KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİ (KİFAÇ) İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN DESTEKLENMESİ ODAKLI KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİ (KİFAÇ) İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2 Şubat 2018 tarihi itibariyle ülke olarak taraf olduğumuz 2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) gereğince ülkemiz tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin iş ve işlemlerin diğer kamu kurumları, ilgili sektörler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde takibi ve ilgili kurumlar arası koordinasyonun yürütülmesi konusunda Telif Hakları Genel Müdürlüğü yetkili birim olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede KİFAÇ Sözleşmesi’nin amacı, kapsamı, önemi ve ülke ekonomilerine olumlu etkileri konusunda paydaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratılması amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmenin uygulanması sürecinde kamu ilgili birimlerinin uzmanlık ve faaliyet alanı çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla 22 Haziran 2018 ve 25 Ekim 2018 tarihlerinde bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri ve diğer kamu kurumlarına yönelik istişare toplantılarını takiben; 19 Mart 2019 tarihinde kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, meslek birlikleri ile üniversitelerin kültür endüstrileri alanında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin katılımıyla farkındalık artırma ve işbirliği geliştirmeye yönelik bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

10 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da bu kez kültür endüstrilerini oluşturan sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin katılımıyla farkındalık artırma ve ülkemizde kültür ve sanat alanında sağlanan destek, teşvik ve sponsorluk uygulamalarının paylaşıldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül ÖZKAN YAVUZ açılış konuşmalarında kültür endüstrilerimizi güçlendirerek kültür ihraç eden ülkeler karşısında rekabet gücümüzü artıracak politikalar üretebilmek ve birbirimizden ilham alarak geleceğe dönük ortak iş birlikleri geliştirmenin önemine vurgu yaptı. Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞKENT yaptığı konuşmada kültür endüstrileri ölçüm raporu ve bu endüstrilere yönelik teşvik rehberi hazırlıklarından bahsetti.  UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) ve KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ konuşmalarıyla Sözleşmenin ülkemiz için önemine değinmişlerdir. Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve Sözleşme İrtibat kişisi Uzman Belgin ASLAN sunumunda; KİFAÇ Sözleşmesi kapsamında Bakanlığımızın misyonunun çerçevesini çizmiş,  UNESCO KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ NALÇAOĞLU sözleşmenin kültür endüstrilerinde aktif rol alan özel sektörle olan ilişkisine değinen bir sunum yapmıştır.

Tüm gün süren farkındalık artırma ve istişare toplantısının ikinci oturumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür endüstrileri ile doğrudan ilgili birimleri olan Sinema Genel Müdürlüğü (5224 sayılı Sinema Kanunu), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (5225 ve 5228 sayılı Kanunlar), Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (TEDA ve Edebi Yayın Destekleri), Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (Özel Tiyatro Destekleri) ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik  Edilmesi) tarafından Bakanlıkça kültür endüstrilerine yönelik sağlanan teşvik, destek ve sponsorluk uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Üçüncü oturumda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı (Vergi İstisnaları ve İndirimleri), Ticaret Bakanlığı (Film/Dizi ve Bilişim Sektöründe Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Kalkınma Ajansları Destekleri), İstanbul Kalkınma Ajansı (İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları), Hizmet İhracatçıları Birliği (İhracat Teşvikleri), KOSGEB (İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri),      TÜBİTAK (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları) temsilcilerince çeşitli sunumlar gerçekleştirilmiş uygulamalara ilişkin bilgiler aktarılmıştır.

   Toplantının son oturumunda, “Kültür Endüstrileri ve Dijitalleşme” başlıklı bir panel düzenlenerek müzik, sinema, radyo-TV yayıncılığı ve bilgisayar oyunu sektörlerinde dijital alanda son dönemde yaşanan gelişmeler, yeni iş modellerinin oluşma potansiyeli, kültür-sanat ve fikri yaratıcılıkla beslenen sektörlerin gelişimi ve dünya pazarına açılımı adına dijital alanın daha etkin nasıl kullanılabileceği gibi başlıklar ele alınmıştır.

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 11.10.2019 | Güncellenme Tarihi: 11.10.2019