Neredeyim : Haberler > KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİ (KİFAÇ) İSTİŞARE VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BAKANLIK İLGİLİ BİRİMLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİ (KİFAÇ) İSTİŞARE VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BAKANLIK İLGİLİ BİRİMLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesine (KİFAÇ) ülkemizin resmen taraf olmasını onaylayan 03.07.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 27 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasını takiben UNESCO Genel Merkezine iç hukuk onay sürecimizin tamamlandığı bildirilmiştir. 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle ülkemizin Sözleşmeye resmen taraf olduğu UNESCO tarafından bir nota ile Dışişleri Bakanlığımıza bildirilmiştir.

    Bu Sözleşme kapsamında taraf devletler, her dört yılda bir, UNESCO’ya sundukları raporlarında, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için kendi ülkelerinde ve uluslararası düzeyde aldıkları önlemler hakkında bilgi vermekle yükümlü kılınmıştır.

    Sözleşme gereğince ülkemiz tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin iş ve işlemlerin diğer kamu kurumları, ilgili sektörler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde takibi ve ilgili kurumlar arası koordinasyonun yürütülmesi konusunda kültür endüstrileri ile yakın ilgisinden dolayı Bakanlık Makamı Onayı ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü yetkili birim olarak belirlenmiştir.

    Bu kapsamda, ülkemizin sözleşmeyle ilgili bilgi paylaşımından sorumlu temas noktası olarak Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma grubu oluşturularak sözleşme kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla bir yol haritası oluşturulmaktadır. KİFAÇ Sözleşmesine ilişkin yol haritasının oluşturulması sürecinde Bakanlık ilgili birimlerinin katılımıyla 22.06.2018 tarihinde istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

    Yapılan toplantıda Müsteşar Yardımcısı Sn.Nihat GÜL ve Telif Hakları Genel Müdürü Sn.Şaban KARATAŞ sözleşmenin ülkemiz ve Bakanlığımız için önemine değinmişlerdir. Özellikle; ülke olarak dünyadaki en köklü kültürel zenginliğe sahip coğrafyalardan biri olduğumuzu ifade ederek bu bakış açısıyla; sahip olduğumuz kültürel renkliliğimiz ve çeşitliliğimizi, kendine özgü biricik eserlerimizin hem bozulmadan korunması hem de dünya çapında bilinir hale gelmesi için hepimizin “Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi” ni bir motivasyon aracı ve bir fırsat olarak görmesi gerektiğini vurgulamışlardır.  Bu anlamda sahip olduğumuz tüm kültürel değerlerimize birlikte sahip çıkmak, daha güçlü koruma sistemleri oluşturmak, kültür endüstrilerimizi güçlendirip kültür ithal eden ülkeler karşısında rekabet gücünü artırabilecek politikalar üretebilmek adına her genel müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında neler yapabileceğini ve tabi ki geleceğe dönük ortak nasıl işbirlikleri geliştirebileceği hususlarına odaklanılması gerekliliğine dikkat çekmişlerdir.

    Gerçekleştirilen istişare ve bilgilendirme toplantısında Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Sözleşmenin amaçlarını ortaya koyan bir sunum yapılmıştır. Bakanlık Birimleri temsilcileri, sözleşmeye ilişkin önerilerini ve bundan sonraki tüm süreçlerde neler yapılabileceği, nasıl bir katkı sağlanabileceği hususunda söz alarak görüşlerini paylaşmışlardır.

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 29.06.2018 | Güncellenme Tarihi: 29.06.2018