Neredeyim : Haberler > “TELİF HAKLARI VE BAĞLANTILI HAKLAR ALANINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJESİ” (IPCC) KAZAKİSTAN’IN ALMATI KENTİNDE BAŞLADI

“TELİF HAKLARI VE BAĞLANTILI HAKLAR ALANINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJESİ” (IPCC) KAZAKİSTAN’IN ALMATI KENTİNDE BAŞLADI

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  VE TÜRK DÜNYASI VAKFI

15 FARKLI ÜLKENİN KATILIMIYLA “TELİF HAKLARI VE BAĞLANTILI HAKLAR ALANINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJESİ” Nİ (IPCC) KAZAKİSTAN’IN ALMATI KENTİNDE BAŞLATTI.

Almaata/Kazakistan

16-17 Ekim 2017

Bakanlığımız tarafından mali ve teknik açıdan desteklenmekte olan “Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Alanında Uluslararası İşbirliği Projesi” Türk Dünyası Vakfı tarafından yürütülmektedir. Dijital alan ve fiziksel korsanlıkla mücadele yöntemleri, toplu hak yönetimi gibi başlıklar başta yer almak üzere beş ayrı çalıştay olarak tasarlanan projede her türlü bilgi, içerik ve sunumların hazırlanması gibi hazırlık süreçlerinde Genel Müdürlüğü’müz özellikle teknik açıdan destek sağlamaktadır.

Projenin genel amacı, belirlenen ülkelerin mevcut telif hakları sistemlerini karşılıklı olarak tanımak, işbirliği içinde bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamaktır. Proje kapsamında davet edilen bütün ülkelerin (Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldovya, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Türkiye) telif mevzuatlarının detaylı olarak incelenmesi, karşılaştırılması, belirlenen konuların tartışmaya açılması ve yapılan çalışmaların ortak bir rapora dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Tüm ülke temsilcilerine  yönelik bir anket çalışması yapılarak proje sonunda oluşturulacak rapor için kaynak veri derlenmesi planlanmaktadır. Proje süresince ülkelerce yapılan sunumlar ve tüm görsellerin yer aldığı bir web sitesinin  hazırlanarak proje bitiminden sonra tüm katılımcıların veri alışverişinde bulunabileceği bir web ortamının oluşturulması da öngörülmektedir.

Yürütülmekte olan bu “Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Alanında Uluslararası İşbirliği Projesi-International Project for Cooperation on the Copyright and Related Rights” kısa adıyla IPCC projesi telif hakları alanında ve kültür endüstrilerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma ve gelecek işbirliklerinin geliştirilebileceği bir müzakere platformu oluşturma yönünde ilk adım niteliğindedir. Bu kapsamda “ Dijital Alan ve Fiziksel Korsanlıkla Mücadele Yöntemleri” başlıklı ilk çalıştay 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Kazakistan’ın Alma Ata şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile ayrıca Avrupa Birliği üyesi olmayan Balkan ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerin ülkemiz tarafından oluşturulan bir masa etrafında toplanarak kültür ve ekonominin ortak paydası olan telif hakları alanında ortak bir müzakere platformu kurulması amaçlanmıştır. Tüm katılımcılar, telif hakları gibi güncel ve uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımına açık bir konunun kapsamlı bir proje altında teknik toplantılar aracılığıyla gündeme getirilmesi konusundaki  memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Projenin temel amacı, belirlenen ülkelerin mevcut telif hakları sistemlerini karşılıklı olarak tanımak, işbirliği içinde bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda çalıştaylar organize edilerek telif hakları alanında uluslararası alanda önem arzeden bazı alt başlıkların istişare edilmesi hedeflenmektedir.  

Organize edilecek çalıştaylarda gündeme alınması planlanan başlıklar;

 • Proje paydaşı ülkelerin fiziki ve dijital korsanlıkla mücadele yöntemleri ve mevcut uygulamaları
 • Telif hakları alanında polis, yargı ve gümrük yapılanmaları da dahil olmak üzere proje paydaşı ülkelerin idari yapılanmaları
 • Telif hakkı sahipliği, mali ve manevi haklar, hakların kapsamı, süresi ve devrine ilişkin hükümler ve koşullar
 • Telif haklarının toplu hak takibi örgütleri aracılığıyla takibi, örgütlerin yapısı ve işleyişine ilişkin proje paydaşı ülkelerin düzenlemeleri
 • Telif hakları uyuşmazlıklarında hukuki ve cezai alanda yargısal süreçler, telif hakları ihlallerine uygulanan yaptırımlar
 • Telif Hakkına Dayalı Kültür Endüstrilerinin geliştirilmesi amacıyla ülkelerin politika, strateji ve eylem planları

İfade edilen başlık ve konular çerçevesinde, proje katılımcısı ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi, mevcut durum ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

Almatı Çalıştayında Gerçekleştirilen Çalışmalar:

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Türk Dünyası Vakfı işbirliği ile telif hakları alanında gerçekleştirilmekte olan “Uluslararası Telif Hakları İşbirliği Projesi” kapsamında, düzenlenmesine karar verilen çalıştayların ilki 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay’ın açılış konuşmalarını Ülkemiz Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş, Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Adnan Tekşen ve Kazakistan Adalet Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Kaken Gulnara  yapmıştır.

 İlk çalıştayda;  “Dijital Alan ve Fiziksel korsanlıkla Mücadele Yöntemleri” başlığı ele alınmış olup her katılımcı ülke tarafından konuya ilişkin özel sunumlar yapılmıştır. (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldovya, Sırbistan, Bosna Hersek  ve Türkiye) Yapılan sunumlarda ülkelerin korsanla mücadele yöntemleri ortaya konmuş ve bu alandaki yasal düzenlemeleri paylaşılmıştır.  Her sunumdan sonra soru cevap bölümüne yer verilmiş karşılıklı müzakere ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. İki günlük çalıştay’ın moderasyonu Telif Hakları Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Fatoş Altunç tarafından yürütülmüştür. Ayrıca ülkemiz uygulamalarını anlatan detaylı bir sunum Uluslararası İlişkiler Grup Koord. Belgin Aslan tarafından yapılmıştır.

Ülke temsilcileri, böyle verimli bir çalıştayın düzenlenmesine vesile olduğu için  Bakanlığımıza ve Türk Dünyası Vakfı’na teşekkür  ederek telif hakları alanında iş birliğinin geliştirilmesi, mevcut hukuksal durum ve uygulama örneklerinin paylaşılması için sürdürülebilir bir iletişim ağının kurulmasının önemine değinmişlerdir.

Almatı Çalıştayı’nda ;

 • “Dijital Alan ve Fiziksel korsanlıkla Mücadele Yöntemleri” başlığı ele alınmış olup her katılımcı ülke tarafından konuya ilişkin özel sunumlar yapılmıştır.
 • Her sunumdan sonra soru-cevap bölümüne yer verilmiş ve ülke temsilcileri birebir müzakere imkanı bulmuşlardır.
 • Telif haklarına ilişkin düzenlenecek yeni çalıştaylara katkıda bulunabilmek, telif hakları alanında ortak bir veri tabanı oluşturmak ve çalıştay sonuç raporlarının oluşturulması amacıyla ülke temsilcilerine ülkelerinin telif hakları mevzuatlarına yönelik anketler dağıtılmıştır.
 • Telif Hakları Genel Müdürü tarafından yapılan açılış ve kapanış konuşmalarında; yalnızca yasal düzenlemelerin değil, gelişen teknolojiye uygun olarak ülkeler bazında da işbirliği sağlayan yapılanmaların gerekliliğinin önemine vurgu yapılmıştır. Nitelikli eser üretimini teşvik ederek kültür endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan güçlü bir fikri mülkiyet sistemi kurmanın yanısıra bu bilgi birikimini diğer ülkelerle de paylaşmayı hedeflemekte olduğumuz  ve bu projenin bu yönde atılan ilk adım olduğu ifade edilmiştir.
 • Tüm ülke temsilcileriyle bir hatıra fotoğrafı çekilmiş ve küçük bir Almatı kültür gezisi düzenlenerek çalıştay sonlandırılmıştır.

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 20.12.2017 | Güncellenme Tarihi: 20.12.2017