Neredeyim : Haberler > Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesini Hedefleyen AB Eşleştirme Projesi Sayın Bakanımız Nabi AVCI’nın katılımı ile Sheraton Otel’de Başlatıldı

Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesini Hedefleyen AB Eşleştirme Projesi Sayın Bakanımız Nabi AVCI’nın katılımı ile Sheraton Otel’de Başlatıldı

Kültür endüstrilerinin gelişimi, idari kapasitenin ve yargının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektörün bilinçlendirilmesi, meslek birliklerinin etkinliğinin artırılması adı altında 4 ana bileşenden oluşan, “Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” adlı projenin tanıtım toplantısı 13 Aralık 2016 Tarihinde Sayın Bakanımız Nabi Avcı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

 

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları (IPA) kapsamında hazırlanan proje 10 Ekim 2016 tarihi itibariyle uygulanmaya başladı. Toplam bütçesi 1.750.000 € olan ve 18 ay sürecek eşleştirme projesinin ortakları Yunanistan ve Danimarka Konsorsiyumu olarak belirlendi.

 

Proje kapsamında idare, yargı mensupları, meslek birlikleri ve ilgili sektörlere yönelik eğitim ve bilinçlendirme programları ile mevzuatın ve Avrupa Birliği uygulamalarının incelenmesine yönelik aktiviteler gerçekleştirilecektir.

 

Proje ile

  • Telif hakları alanında kurumsal kapasite arttırılması
  • Telif haklarını özellikle dijital alanda korumaya yönelik mekanizmalar geliştirilmesi,
  • Telif hakları alanında yargının güçlendirilmesi ve uygulayıcı birimler arasında koordinasyonun artırılması,
  • Tahkim ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi,
  • Telif haklarını takip eden meslek birliklerinin daha etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 14.12.2016 | Güncellenme Tarihi: 14.12.2016