Neredeyim : Haberler > YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN DESTEKLENMESİ ODAKLI KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİ (KİFAÇ) İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI, TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORGANİZASYONU VE UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONUNUN İŞBİRLİĞİ İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE MESLEK BİRLİKLERİNİN KATILIMIYLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN DESTEKLENMESİ ODAKLI KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİ (KİFAÇ) İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI, TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORGANİZASYONU VE UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONUNUN İŞBİRLİĞİ İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE MESLEK BİRLİKLERİNİN KATILIMIYLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesine (KİFAÇ) ülkemizin resmen taraf olmasını onaylayan 03.07.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 27 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasını takiben UNESCO Genel Merkezine iç hukuk onay sürecimizin tamamlandığı bildirilmiştir. 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle ülkemizin Sözleşmeye resmen taraf olduğu UNESCO tarafından bir nota ile Dışişleri Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

Sözleşme gereğince ülkemiz tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin iş ve işlemlerin diğer kamu kurumları, ilgili sektörler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde takibi ve ilgili kurumlar arası koordinasyonun yürütülmesi konusunda kültür endüstrileri ile yakın ilgisinden dolayı Bakanlık Makamı Onayı ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü yetkili birim olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede KİFAÇ Sözleşmesi’nin amacı, kapsamı, önemi ve ülke ekonomilerine olumlu etkileri konusunda paydaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratılması amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmenin uygulanması sürecinde Bakanlığımız politikasının oluşturulması ve ilgili birimlerin uzmanlık ve faaliyet alanı çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla 22 Haziran 2018 ve 25 Ekim 2018 tarihlerinde bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri ve diğer kamu kurumlarına yönelik istişare toplantılarını takiben; kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili sektörlerde yer alan girişimcilere yönelik farkındalık artırma ve işbirliği geliştirmeye yönelik istişare toplantıları yapılması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 19 Mart 2019 tarihinde, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, meslek birlikleri ile üniversitelerin kültür ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin katılımıyla farkındalık artırma ve işbirliği geliştirmeye yönelik bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN’un açılış konuşmalarıyla başlayan programda Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞKENT, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı ve KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ konuşmalarıyla Sözleşmenin ülkemiz için önemine değinmişlerdir. Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve Sözleşme İrtibat kişisi Uzman Belgin ASLAN; KİFAÇ Sözleşmesi kapsamında Bakanlığımızın misyonunun çerçevesini çizen bir sunum yapmıştır. 

Tüm gün süren farkındalık artırma ve istişare toplantısında; UNESCO KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof.Dr. Nilüfer TİMİSİ NALÇAOĞLU sözleşmenin sivil toplumla olan ilişkisine değinen bir sunum yapmıştır. Komite üyesi Doç. Dr. Tuba Işınsu DURMUŞ sözleşmede sanatçının statüsünün nasıl düzenlendiğini yaptığı sunumla aktarmış, ayrıca Komite üyesi Özlem Ece AYDINLIK Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. 

Son olarak UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Üyesi Dr. Barış ALPASLAN KİFAÇ sözleşmesi ile sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisini ortaya koyan bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Toplantı boyunca ülkemizin sahip olduğu zengin kültürel ifade çeşitliliğinin korunarak yaratıcı kültür endüstrilerimizin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya entegrasyonu konularında kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birlikleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 19.03.2019 | Güncellenme Tarihi: 19.03.2019