T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Telif Hakkı Nedir?
  • Telif Hakkı Nasıl Korunur?
  • Telif Hakkı Kaç Yıl Süreyle Korunur?
  • Telif Hakkı İhlali Halinde Ne Yapılabilir?

Haberler ve Duyurular

TÜRKİYE HAKKINDA

P N

2015-2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı, Bakanlığımızın gelecekteki çalışmalarını yönlendirecek politika belgesidir. Stratejik plan, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans göstergelerimizi ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermekte olup, Bakanlığımızın stratejik yönetime geçişini sağlama işlevini de yerine getirecektir.

Türk bayrağı, 1982 Anayasasının 3. maddesinde "şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır." Diye tarif edilmiştir. 22.09.1983 te kabul edilen 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’n da “Bayrağın Şekli ve Yapımı” başlığı altında madde 2 de “Türk bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı al bayraktır.” ve 25 .01.1985 tarihli “Türk Bayrağı Tüzüğü” ‘nde Bayrağın standartları başlığı altında Madde 4 te Bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır ifadeleri ile de şekli belirtilmiştir.

(d. 19 Mayıs 1881, Selânik – ö. 10 Kasım 1938, İstanbul), Türk siyasetçi, asker ve devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına önderlik yapmış ve TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Osmanlı mirlivası ve Türkiye'nin iki mareşalinden biridir. 1919 yılında başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini yapmış; daha sonra, modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.

Faydalı linkler için tıklayınız

Telif Hakları Genel Müdürlüğü fotoğraf galerisine buradan ulaşabilirsiniz