T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sinema-Müzik Eseri Bandrol Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Sinema-Müzik Eseri Bandrol Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 

 

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ​6 ncı maddesi gereğince, bandrol başvurusunda bulunabilmek için hak sahibi olunduğuna ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içerir bandrol talep formu ve taahhütnamesine ek olarak aşağıda yer alan belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

- Sinema eseri nüshaları için; banka dekontu ve kayıt tescil belgesi beyanı ile yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri ve fatura.

- Müzik eseri nüshaları için; banka dekontu, kayıt tescil belgesi beyanı, müzik eseri sahipliği alanında faaliyet gösteren meslek birliği onayı ile yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri ve fatura.


 

NOT: Başvurularda ibraz edilen belgelerde, "vekaletname" ve bazı hallerde "imza sirküleri" sayılmamış olmakla birlikte, genel hukuk hükümleri gereğince, söz konusu işlemlerin gerçek kişi veya tüzel kişi adına, bu kişilerce yetkilendirecek kişiler tarafından gerçekleştirilecek olması halinde, bu belgelerin ibrazı zorunludur.
Hak sahibi mirasçıların katılımını gerektiren başvurularda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak "veraset ilamı"nın ibrazı zorunludur.
Yabancı uyruklu şahıs başvurularında, T.C. kimlik numarası beyanı yerine "vergi numarası beyanı" ve "pasaportun sureti"nin ibrazı gerekmektedir.