T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim

Dr. Ziya TAŞKENT
Genel Müdür

Fatoş ALTUNÇ
Genel Müdür Yardımcısı

Şükriye ŞİRİN
Mevzuat ve Meslek Birlikleri Daire Başkanı

Serhat DALGIÇ
Belgelendirme ve Arşiv Daire Başkanı 

Sanem ARIKAN
Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Süleyman ERDEM
Stratejik Planlama ve Mali İşler Daire Başkanı 

Emire CETE
Proje ve Eğitim Daire Başkanı


Nevim SEKİZKARDEŞ
İstanbul Telif Haklari ve Sinema Müdürü