T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Yapımcı sertifikası nedir?

18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince film ve fonogram yapımcılarının alması gereken belgedir.

 

Yapımcı sertifikasının yasal dayanağı nedir?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44.maddesi

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

 

Yapımcı sertifikası başvuruları nasıl yapılır?

Yapımcı sertifikası başvurusu, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan 

Online İşlemler - Sertifika Başvurularılinkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilmektedir.

Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulmasını takiben film ve fonogram yapımcılarının sertifikalandırma işlemleri Telif Hakları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

 

Yapımcı sertifikasının ücreti ne kadardır?

1 Ağustos 2022’den itibaren 333.61 TL’dir.