Yapımcı Sertifikası İçin Gerekli Belgeler

 

(4 yıl geçerli)  
 
1-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
2-      Vergi numarası beyanı
3-      İmza sirküleri veya vekaletname

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yapımcı sertifikası ücreti 250 TL’dir.