Genel Bilgi

Sertifika Uygulaması Nedir?

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik Bakanlığımızca uygulanan sistemdir.

 

Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi

- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Sertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?

Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.

- Dolum tesisleri,

- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,

- Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,

- Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler.

Sertifika Başvurusu Nasıl yapılır?

Sertifika Başvurusu, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan Online İşlemler - Sertifika Başvurularılinkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilmektedir. Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulmasını takiben dolum tesislerinden İstanbul’da bulunanlar, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne; diğer illerde bulunanlar, Telif Haklar Genel Müdürlüğüne; dolum tesisleri dışındaki işyerleri ise faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek başvurularını tamamlarlar.

Sertifika Nereden Temin Edilir?

Otomasyon sistemi üzerinden sertifika başvurusunu yapılmasını takiben gerekli belgelerle birlikte dolum tesislerinden İstanbul’da bulunanlar, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne; diğer illerde bulunanlar, Telif Haklar Genel Müdürlüğüne; dolum tesisleri dışındaki işyerleri ise faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvururlar ve sertifikaları bu birimlerce tanzim edilerek ilgililerine verilir.

 

Sertifika Ücretleri

1 Ocak 2021 Tarihinden, “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan ve Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın Yürürlüğe Girmesine Kadar Geçerli Olacak Sertifika Ücretleri ;

 

FAALİYET ALANLARI

SERTİFİKA ÜCRETLERİ

Satış

200 TL

Kiralama

200 TL

İthalat

200 TL

Dağıtım

200 TL

Sinema Salonu

200 TL

Yayınevi

200 TL

Dolum Tesisi

250 TL

Matbaa

250 TL

 

Birden fazla faaliyet alanı olan işletmelerin sertifika başvurularında; her faaliyet alanı için ayrı ücret ödenmez, sadece beyan edilen faaliyet alanlarından daha yüksek ücrete tabi olanın ücreti ödenir.

Sertifika ödemelerini, başvurunuzun tamamlanmasının ardından adına belge düzenlenecek kişinin T.C. Kimlik Numarası(Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler)/Vergi Kimlik Numarası (Kamu Kurumu, Şirket, Dernek, Vakıf, Sendika vb.) ile

 

Kamu Bankalarının (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Bank, Vakıf Katılım Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) internet bankacılığı, ATM veya gişeleri ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı mal müdürlükleri ve muhasebe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

Ziraat Bankası'ndan Ödeme İşlemi: Ödemeler -> Vergiler ve Resmi Kurumlar -> Kamu E Tahsilat Sistemi kısmından seçtiğiniz şubenin vergi no veya T.C. kimlik numarasına göre sorgulayıp ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Vakıfbank'tan Ödeme İşlemi: Ödemeler -> Kurum Ödemeleri -> E-Devlet Ödemeleri kısmından seçtiğiniz şubenin vergi no veya T.C. kimlik numarasına göre sorgulayıp ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

Fuar, Festival ve benzeri etkinliklerde fikir ve sanat eseri satışı yapabilmek için izlenmesi gereken usul nedir?

 

Sertifika almış yerlerin, fuar ve festivalin düzenlendiği alanlarda fikir ve sanat eserlerinin satışına ilişkin stand açmaları halinde söz konusu fuar veya festivali düzenleyen firma veya kuruluştan alacakları belgeyi ibraz etmek suretiyle etkinlik süresince satış yapabilir. Kültürel nitelikteki diğer etkinliklerde ise etkinliği düzenleyen firma veya kuruluşun mahallin en büyük mülki idare amirinden alacağı belgenin onaylı örneğinin ibraz edilmesi suretiyle en fazla 30 gün süreyle satış yapılabilir.

Bunun için, sertifikanın, etkinlik isim ve tarihinin yazılı ve il kültür ve turizm müdürlüğünce onaylı bir sureti etkinlik süresince stantta görünür bir yerde bulundurulur. Sertifika suretleri almak için “F.S.E. Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu (Telif Hakları Otomasyon Sistemi)” linkinden online başvuruda bulunulduktan sonra başvuru belgelerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.