Sertifika İçin Gerekli Belgeler

 
BAŞVURUDA İBRAZI İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
İŞLETMELER
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Vergi numarası beyanı
4-      i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi
ya da
ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
5-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname
DERNEKLER VE VAKIFLAR
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Kuruluş tüzüğü/vakıf senedi
4-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için: kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname
5-      Vergi numarası beyanı
6-      Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi (ticari işletme işletilmesi halinde)
KAMU KURUMLARI İLE KAMU VEYA ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Kurumca verilen yetki belgesi
4-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi
5-      Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde)
ŞUBELER
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Vergi numarası beyanı
4-      i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi
ya da
ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ve şubenin bağlı bulunduğu işletme merkezine ait ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi
5-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi ve Ek-1’de yer alan taahhütname
DOLUM TESİSLERİ
1-      Dilekçe
2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3-      Vergi numarası beyanı
4-      i) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi
ya da
ii) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
5-      Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü veya Türk Standartları Enstitüsünden dolum tesisi teknik donanımına sahip olunduğunu gösteren ve kapasite belirten raporu
6-      Tesiste bulunan teknik teçhizata ilişkin döküm (marka ve kalıplarının seri numaralarını içerecek şekilde) ile bunlara ilişkin faturalar veya satış devir senetlerinin birer örneği
7-      SID kodu (kaynak kimlik kodu) belgesi
FUAR,FESTİVAL SERTİFİKASI
 Fuar ve festivallerde: Fuar veya festivali düzenleyen firma veya kuruluştan alınacak belge
1-      Kültürel nitelikteki diğer etkinliklerde: Kültürel etkinlik belgesinin onaylı sureti
2-      Sertifikanın aslı (asıl sertifikayı düzenleyen ilden başka bir il kültür ve turizm müdürlüğüne başvurulması halinde)
KAYIP- ZAYİ BAŞVURUSU
1-      Dilekçe
2-      Sertifika başvurusunda istenen belgeler
3-      Ülke çapında yayınlanan günlük bir gazeteye verilen kayıp veya zayi ilanı