Sertifika Ücretleri Duyuru

“2019 yılı memur katsayısı göz önünde bulundurularak belirlenen sertifika ücretleri Makam Onayı ile çıkmış olup web sayfasında ve sistem üzerinde güncellenmiştir. Söz konusu ücretlerin 2019 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere uygulanması gerekmekte olup 01 Ocak 2019 tarihinden sonra eski ücret üzerinden gerçekleştirilen sertifika işlemleri bakımından da eksik kalan tutarların tahsiline yönelik işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.”