T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SESAM Üyelerinin Dikkatine,

SESAM Üyelerinin Dikkatine,

 

Üyesi  olduğunuz  Türkiye  Sinema  Eseri  Sahipleri  Meslek  Birliği  (SESAM)'nin  30/09/2021 tarihinde yapılan 19. Genel Kurulu öncesinde ve sonrasında Bakanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından SESAM'da inceleme yapılmış olup yapılan inceleme sonucunda Raporda belirtilen eksiklikleri gidererek Birliği olağanüstü genel kurula götürmek üzere Bakanlığımızca Geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. 08.03.2022 tarihi itibariyle göreve başlayan Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin 23.05.2022 tarihinde istifa etmesi nedeniyle SESAM'ın olağanüstü genel kurul çağrısının Bakanlığımızca yapılması zorunlu hale gelmiştir.

 

Bu kapsamda, Bakanlığımızca Birliğin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrı yazısı üyelerin adreslerine  gönderilmiştir. Geçerli  yetki belgesi olmakla birlikte genel kurul çağrı yazısı kendisine ulaşmayan üyeler aşağıda belirtilen e-posta adresinden irtibata geçebilirler.

 

SESAM kayıtlarına göre üye listesi ile olağanüstü genel kurul gündemi ekte belirtilmektedir. SESAM kayıtlarında üye olarak görünmemekle birlikte SESAM’dan (sesamesersahipleri@gmail.com) edinilecek yetki belgesini sunmaları ve Genel Kurul tarafından kabul edilmeleri halinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına üye olarak katılım sağlanabilir.

 

Üyelere ilanen duyurulur.

                                              

İrtibat için:  meslekbirlikleri@ktb.gov.tr

Ek:

1. Üye Listesi

2. Toplantı Gündemi

Eklenme Tarihi: 07.06.2022 | Güncellenme Tarihi: 07.06.2022