T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Neredeyim : Haberler > “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin getirdiği yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

“Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin getirdiği yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

“Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin getirdiği yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

Telif haklarının takibi amacıyla faaliyet gösteren meslek birliklerimizin daha etkin ve şeffaf hale getirilmesi amacıyla 07.04.2022’de yürürlüğe konulan “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin getirdiği yenilikler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla meslek birliklerimizin geniş katılımıyla 20.04.2022’de çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıda, Genel Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından Yönetmeliğin hazırlık süreci hakkında bilgi verilerek getirilen yeni düzenlemeler detaylı bir sunumla aktarılmıştır. Sunumda; birliklere üye olma ve üyelikten çıkarılma koşulları, meslek birliklerine belirli objektif kriterlere dayalı olarak üyelik türleri belirleme ve bu üye türlerine göre seçme ve seçilme haklarını düzenleme yetkisi, birlik faaliyetlerinin etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre yürütülmesine yönelik yükümlülükler ve ayrıca telif geliri dağıtım usulü, kullanıcılarla ve diğer kuruluşlarla ilişkiler, şikâyet süreçleri, üyelik uyuşmazlıkları, birliklerin denetimi ve sona ermesi gibi konulara yer verilmiştir. Sunum sonunda meslek birliklerinin soruları cevaplandırmak suretiyle toplantı sonlandırmıştır.

 

 

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 20.04.2022 | Güncellenme Tarihi: 20.04.2022