Neredeyim : Haberler > GÜNCELLENEN BANDROL YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

GÜNCELLENEN BANDROL YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

GÜNCELLENEN BANDROL YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Korsan yayınlarla mücadelede büyük önem taşıyan bandrol uygulamasını ve il denetim komisyonlarının faaliyetlerini düzenleyen “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.01.2021 tarihli ve 31364 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

 

Bandrol uygulamasının geliştirilmesi ve il denetim komisyonlarının etkinliğinin arttırılması amacıyla yargı mercileri, il denetim komisyonları ve ilgili sektör temsilcilerinin görüşleri de değerlendirilerek söz konusu Yönetmelik’te yapılan başlıca değişiklikler şöyledir:

 

  • Bandrol denetimi yapmak üzere valilikler bünyesinde faaliyet gösteren il denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Denetim komisyonu üyesi emniyet güçlerinin denetimler kapsamındaki yetkileri açıklığa kavuşturulmuştur.
  • Suç soruşturması kapsamında ele geçen korsan materyalin depolanması konusunda yaşanan sorunları aşmaya yönelik imha düzenlemesi öngörülmüştür. 
  • Kırtasiyecilik işlemlerinin azaltılması amacıyla bandrol başvuru belgeleri sadeleştirilmiştir.
  • Yayıncılık sektöründe “talebe dayalı çoğaltım” (print on demand) uygulamasını sağlamak amacıyla, öngörülen çoğaltım sınırı aşılmamak kaydıyla, yayınevlerinin önceden bandrol alabilmesine ve aldıkları bandrolleri kendilerine sipariş edilen kitaplara yapıştırabilmesine imkân tanınmıştır.
  • İthal yayınlarda bandrollerin ilgili nüshalara uygulanması zorunluluğunun başlangıç anının belirlenmesine ilişkin sorunlar giderilmiştir.
  • Matbaa, dolum tesisi gibi çoğaltım yapan yerlerin bandrol işlemi kapsamındaki sorumlulukları netleştirilmiştir.
  • Tamamı bir defada ticari dolaşıma giren ve birbirini takip eden ayrılmaz bir bütünlük arz eden eserlerde set için tek bir bandrol alınması yönündeki hüküm, denetimde zorluluklara ve kötü niyetli kullanımlara sebebiyet verdiğinden, yürürlükten kaldırılmıştır.
Eklenme Tarihi: 14.01.2021 | Güncellenme Tarihi: 14.01.2021