Neredeyim : Haberler > UNESCO KİFAÇ SÖZLEŞMESİ DÖRT YILLIK PERİYODİK ÜLKE RAPORUMUZ YAYINLANDI.

UNESCO KİFAÇ SÖZLEŞMESİ DÖRT YILLIK PERİYODİK ÜLKE RAPORUMUZ YAYINLANDI.

Dünya çapında yarattığı istihdam ve katma değer dikkate alındığında hızlı bir şekilde büyüyen kültürel ve yaratıcı ekonomiler, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Paris’te gerçekleştirilen 33. Genel Konferansı’nda, kültürel mal ve hizmetlerin yaratılmasını, üretilmesini, dağıtılmasını ve bunlara erişimi destekleyen politika ve tedbirlerin tasarımını ve uygulamasını şekillendiren “Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi” 20 Ekim 2005 tarihinde kabul edilmiştir.

2005 Sözleşmesi, kültür için şeffaf ve katılımcı yönetişim sistemleri için yeni bir çerçeve oluşturarak hükümetleri ve sivil toplumu sürdürülebilir kültür yönetimine yönelik politikaların geliştirilmesi yönünde desteklemektedir. Sanatçıların ve kültür profesyonellerinin dünya çapında hareketliliğini teşvik eden Sözleşme, sanatçıların sosyal ve ekonomik haklarını güçlendiren ve kültürel mal ve hizmetlerin akışını kolaylaştıran tedbirlerin alınmasının önemini vurgulamaktadır. 

Ülkemizin, 27 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeye resmen taraf olduğu UNESCO tarafından iletilen 2 Şubat 2018 tarihli bir nota ile bildirilmiştir. Bu Sözleşme kapsamında taraf devletler, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için kendi ülkelerinde ve uluslararası düzeyde uygulanan politikalar ve yapılan çalışmalar hakkında her dört yılda bir UNESCO’ya sundukları ülke raporları ile bilgi vermektedirler.

Bu kapsamda, Türkiye 2005 UNESCO Sözleşmesi Periyodik Raporunun hazırlanma süreci, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, ilgili kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Anılan süreçte, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına 2005 Sözleşmesi hakkında bilgi vermek, farkındalık yaratmak ve birlikte neler yapılabileceğine dair fikir alış verişinde bulunmak amacıyla çeşitli toplantılar yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu başta olmak üzere ilgili kamu kurumları, kültür sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar, Meslek Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Kalkınma Ajansları ve akademik kurumlardan aktarılan verilerden derlenerek hazırlanan ülke raporumuz UNESCO Genel Merkezine Haziran 2021 itibariyle iletilmişti.

UNESCO web sitesinde diğer taraf ülkelerin raporlarının da yer aldığı web sayfasında yayınlanan 4 yıllık periyodik Ülke Raporuna;

https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/submission/7114

adresinden ulaşılabilmektedir.

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 10.08.2021 | Güncellenme Tarihi: 10.08.2021