Neredeyim : Haberler > YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ KULUÇKA MERKEZLERİ RAPORU YAYINLANDI

YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ KULUÇKA MERKEZLERİ RAPORU YAYINLANDI

YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ KULUÇKA MERKEZLERİ RAPORU YAYINLANDI

 

Yaratıcı Kültür Endüstrileri (YKE), gerek ekonomiye katkısı gerekse de yarattığı istihdam sebebiyle; 11. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programında, rekabetçi üretim ve verimlilik vurgusuyla desteklenen alanlar arasında yer almıştır. Bu bakış açısıyla; yaratıcı kültür endüstrileri ve ilgili sektörlerdeki ülke potansiyelinin ortaya konması ve gençlerimizin yaratıcı ekonomiye kazandırılması yönünde ülkemizden ve dünyadan örneklerin incelendiği “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezleri” raporu kamuoyuyla paylaşılmıştır.   

Bu çalışmada ulusal ve uluslararası alanda YKE kuluçka merkezleri ile kültür politikaları ve kültür girişimciliği konusundaki çalışmalar, raporlar ve diğer eserlerin incelenmesinin yanı sıra hâlihazırda faaliyet gösteren bilim/teknoloji kuluçka merkezlerinin temsilcileri ile saha görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’deki mevcut kuluçka merkezleri ve mevzuat altyapısı ile İngiltere, ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki YKE kuluçka merkezlerinden 90 başarılı örnek incelenmiştir. Tüm bu incelemeleri takiben ülkemizde YKE kuluçka merkezlerinin nasıl yapılandırılabileceğine ilişkin bir model önerisi sunulmuştur.

Yaratıcı kültür endüstrileri alanında kuluçka merkezleri ile ilgili olarak ilk kez bir raporlama çalışması yapılmış olup mevcut durumun ortaya konması, ülke örnekleriyle karşılaştırma yapabilme imkânı sağlaması ve somut öneriler içermesi nedeniyle kapsamlı ve yönlendirici bir çalışma olmuştur.

Söz konusu Raporun detaylarına; https://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2021/06/09/YARATICI-KULTUR-ENDUSTRILERI-KULUCKA-MERKEZLERI-RAPORU-2021.pdf  linkinden ulaşılabilir.

Galeri İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 09.06.2021 | Güncellenme Tarihi: 09.06.2021