Neredeyim : Haberler > ZORUNLU KAYIT VE TESCİL İŞLEMİNE İLİŞKİN ÖDEMELER E-TAHSİLAT SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINMAYA BAŞLAMIŞTIR.

ZORUNLU KAYIT VE TESCİL İŞLEMİNE İLİŞKİN ÖDEMELER E-TAHSİLAT SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINMAYA BAŞLAMIŞTIR.

ZORUNLU KAYIT VE TESCİL İŞLEMİNE İLİŞKİN ÖDEMELER E-TAHSİLAT SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINMAYA BAŞLAMIŞTIR.

 

“Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu idarelerinin; yürüttükleri hizmetlere ilişkin başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alması ve hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunun sağlaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu kapsamda Bakanlığımız İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce yürütülmekte olan zorunlu kayıt ve tescil işlemi için istenen belgeler arasında yer alan “işlem ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu” nun başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmekteydi.

 

Kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı şekilde hizmetlerin sunulması amacıyla Bakanlığımız İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce yürütülen kayıt- tescil işlemine dair ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tesis edilen işbirliği sonucunda, e- Tahsilat sistemi vasıtasıyla tahsil edilebilecektir. Böylece zorunlu kayıt tescil işlemlerinde 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren başvuru sahibi vatandaşlarımızdan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenmeksizin işlemler daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilecektir.

 

Eklenme Tarihi: 15.11.2021 | Güncellenme Tarihi: 15.11.2021